Du er her

Anonyms bilde
Gjest
Registreringsplikt etc

Har overtatt et småbruk etter dødsboet til min far. Ca 40 mål som per i dag bare er gras (beite + høy). En traktor, vedmaskin og en henger som virker, resten er rusta i filler. Vedlikehold var han ikke så nøye på.

2 hester går her, de har vi høyensilasje til, pluss ca 20 bigball som jeg ønsker å kvitte meg med. Pappa leide inn en eller annen med presse til å lage de.
Har allerede blitt kvitt andreslåtten, 8 rundballer som landbruksskolen her pressa og tok til sitt forbruk.

Så kommer da spørsmålet:
Er det noe poeng (evt regel som krever) at jeg registrerer noe foretak på dette? inntekter ca 10000 utenom høy til egne hester (som vel teknisk sett blir en inntekt på gårdsbruket og en utgift på personlig ligning?)

Hvordan virker driveplikten inn? Jeg har som sagt ikke annet enn traktor, vedmaskin og henger. Kanskje håp for slåmaskinen. Min far var registrert, men foretaket har aldri hatt over ca 30000 i omsetning.
Uansett hva han prøvde.

Hest, høy og grønnsaker til eget forbruk er vel i praksis det jeg ser for meg. Men hva med driveplikten? Dekkes den egentlig av produksjon av høy til egne hester?

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Registreringsplikt etc

Har overtatt et småbruk etter dødsboet til min far. Ca 40 mål som per i dag bare er gras (beite + høy). En traktor, vedmaskin og en henger som virker, resten er rusta i filler. Vedlikehold var han ikke så nøye på.

2 hester går her, de har vi høyensilasje til, pluss ca 20 bigball som jeg ønsker å kvitte meg med. Pappa leide inn en eller annen med presse til å lage de.
Har allerede blitt kvitt andreslåtten, 8 rundballer som landbruksskolen her pressa og tok til sitt forbruk.

Så kommer da spørsmålet:
Er det noe poeng (evt regel som krever) at jeg registrerer noe foretak på dette? inntekter ca 10000 utenom høy til egne hester (som vel teknisk sett blir en inntekt på gårdsbruket og en utgift på personlig ligning?)

Hvordan virker driveplikten inn? Jeg har som sagt ikke annet enn traktor, vedmaskin og henger. Kanskje håp for slåmaskinen. Min far var registrert, men foretaket har aldri hatt over ca 30000 i omsetning.
Uansett hva han prøvde.

Hest, høy og grønnsaker til eget forbruk er vel i praksis det jeg ser for meg. Men hva med driveplikten? Dekkes den egentlig av produksjon av høy til egne hester?

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
RkzaEcOjXJyrLOSfinS

ozwOU4 cukyduadgcqf

Anonyms bilde
JD2650_1
Gjest
Re: Registreringsplikt etc

Dette vil eg kalle eit hobbybruk og treng ikke registrerast i brønnøysundregistra, driveplikta vert oppretthalt ved å dyrke for til egne dyr eller for salg, poenget er at jorda blir slått same kem som gjer det bare det blir gjort.