Du er her

optimists bilde
optimist
Logget av
Innmeldt: 09.04.2016
Produksjonstillskudd

Er veldig fersk innen gårdsdrift, men har tatt på meg endel leie jord . Noe av denne jorden, må jeg snu og så til igjen, da det var korn her i fjor.

Hvordan kan jeg få mest mulig ut av produksjonstillskudd på disse målene her i år?   Har heller ikke ennå nok dyr, så jeg kan bruke til eget...Evt salg av rundballer blir da fra 2. slått...Kan jeg evt leie ut til beite, til høsten?

Jon Bondes bilde
Jon Bonde
Gjest
Produksjons- og AK-tilskudd

Produksjons- og AK-tilskudd til drift av jord er ikke knyttet til avling eller beiting. AK er det samme for all dyrkamark uansett bruk, produksjonstilskudd avhenger av hva du dyrker. Satsene finner du her: https://www.landbruksdirektoratet.no/no/produksjon-og-marked/produksjonstilskudd/om-produksjonstilskudd/satser-for-utbetaling-av-produksjonstilskudd-i-februar-2017

Litt etter hvor du holder til i landet og hvilken etterspørsel du har i nærområdet, men om du vil maksimere inntekta kan det være en mulighet å så en tidligsort av korn med ettårig raigras som sås rett etterpå, leie ut arealet som spredeareal dersom dette er etterspurt lokalt, og leie ut arealet som høstbeite på raigraset utpå høsten. Du er da avhengig av tidlig tresking, at halmen fjernes og raigraset gjødsles bra for å gi god ettervekst. Viktig å holde fokus på hva du kan produsere, ikke hva du får i tilskudd. Det er stort sett et samsvar mellom produksjonskostnad og tilskudd, det er avlinga som skal gi overskudd.

Hvis du trenger grasareal til neste år er det gunstig med korngjenlegg, du får da avlinga på kornet i omleggingsåret og som regel en jevn grasbotn. Da ville jeg droppa gjødsling på høsten, samt høstbeitinga....