Du er her

Gjestvests bilde
Gjestvest
Logget av
Innmeldt: 10.12.2017
Odel, småbruk, fordeling og søsken.

Vi er 4 barn.

Den eldste har overtatt på odel. Betalt ca. Noe få tusen til far.                                                                                                                                               

Avtale mellom vår eldste bror og vår far.  Dette ordnet far før han døde.

Altså mor arvet ingenting. Er dette lov å gjøre det på den måten ?

Avtale at hun kunne bo i huset på småbruket så lenge hun ønsket. Mor levet i 10 år etter far døde, nå er begge død.

Når en av 4 gutter overtar på odel. Må ikke han betale en sum til hver av oss. ?

Det er ikke mulig å snakke med vår eldste bror etter dette. Han svarer gjort er gjort.

Etter far døde er han startet å selge strandeiendommer og hyttetomter. 

Er dette mulig, at han nå kan gjøre som han vil ?

Vi andre 3 barna fikk tidlig hver vår tomt.

Dette er et småbruk: Løe med småhus. Stort hønsehus. Grishus.

Innmark Ca. 15 mål. Utmark m/skog ca. 70 mål. Strandlinje. Ca. 6000 meter.

Mvh. Setter pris på kommentarer. 

 

Jamesbondens bilde
Jamesbonden
Logget av
Innmeldt: 08.10.2012
Vist der er slik at han har

Vist der er slik at han har tatt over på odel,kan han gjere som han vil.søskena har fått en tomt som deres del av arv. Elles kan han selge som han vil. Om det var slik at alle som tok over på odel måtte betale ut søsken i tilegg til kjøpesum, å overtaking av evt gjeld på garden,er det ingen som ville tatt over. Må ikkje blande arv og odel,søskena har ikkje krav på noko anna en vanlig arveoppgjer av personlege ting når elstemann allerede har tatt over

Bonden, 1234s bilde
Bonden, 1234
Gjest
Odel

Nå er det vel sånn at så lenge man lever så kan man gjøre hva man vil med pengene sine. Så lenge faren deres levde når han solgte gården så får man ikke gjort noe med det, men skjønner ikke hvorfor det blir kranglet om nå 10 år etter, da er det vel uansett for seint å gjøre noe? 

Hvorfor var det ingen som reagerte da gården ble solgt? Eller er det nå som han har begynt å selge ut tomter og tjener penger at dere andre ser at han faktiskt tjener noe og at dere er misunnelige? 

Gjestvests bilde
Gjestvest
Logget av
Innmeldt: 10.12.2017
Først. Dette burde det vært

Først. Dette burde det vært åpenhet rundt. Det var avtale mellom eldste sønn oghans far. Derfor kunne vi ikke reagere da.

En selfølge at alle bør ha åpenhet i familien ang slike avgjørelser og andre saker som vedgår alle.

Odel burde vært å drive et småbruk eller et større bruk det jeg kaller en bondegård. Når det blir forfall og etter noen år starter salg av bruket da er det planlagt at dette vil vedkommende eie kun for å tjene penger på salg.

Pga burde det vært et avsnitt i odelsloven der dette kunne fanges opp, slik at søsken sammen kunne fått deler av arv ved salg. Jeg er for å kunne beholde odelsloven. Men ikke slik det er i dag. NB:  dette er et småbruk. Slike er det mange av på vestlandet som kun en person kan tjhene penger på i familien. Det mener jeg er feil. Eks er og at i familier er det søsken som går på trygd pga medfødt handikap. Andre på en verna bedrift osv. Allikevel vil ikke vedkommende som sitter med 8 mill på en konto hjelpe sine søsken.

Igjen: Pga burde det vært et avsnitt i odelsloven der dette kunne fanges opp dette slik at det ble litt rettferdighet. 

 

 

 

 

 

 

Jamesbondens bilde
Jamesbonden
Logget av
Innmeldt: 08.10.2012
Bortsett frå bu og driveplikt

Bortsett frå bu og driveplikt,kan eigar gjere som han vil med sin eigedom,uavhengig av kva misunnelige søsken synest. Det er privat eigedom no,ingenting å gjere med.

Bonden, 1234s bilde
Anonym
Gjest
Er en regel om at det må gå

Er en regel om at det må gå 10 år, før en kan selge tomter med betydelig overskudd uten å dele med søsken. Husker ikke helt ordlyden/hjemmelen i regelen

Jamesbondens bilde
Jamesbonden
Logget av
Innmeldt: 08.10.2012
Nei. Eigar står fritt å gjere

Nei. Eigar står fritt å gjere som han vil etter overtakelse

Jon Bondes bilde
Jon Bonde
Logget av
Innmeldt: 17.04.2017
Odelslov §57

Står noe om dette i odelsloven:

"Dersom nokon som har overtatt jord på skifte i medhald av åsetes- eller odelsrett eller ved odelsløysing, innan 10 år avhendar jorda med ein monaleg vinst, skal det skje eit etteroppgjer dersom dette blir kravt av nokon medarving eller av saksøkte i løysingssaka. Saksøkte i løysingssaka må vere syskenbarnet til saksøkjaren eller i nærare slektskap."

https://lovdata.no/lov/1974-06-28-58

Jamesbondens bilde
Jamesbonden
Logget av
Innmeldt: 08.10.2012
Det stemmer,men det gjelder

Det stemmer,men det gjelder om du selger heile eigendomen,ikkje tomtesalg..

Jon Bondes bilde
Jon Bonde
Logget av
Innmeldt: 17.04.2017
Sikker på dette? Denne

Sikker på dette? Denne teksten er riktignok noe gammel, men:

"Et spesielt moment som gjør seg gjeldende ved odelstaksering er at odelsløseren er pålagt 10 års bo- og driveplikt, mens vanlige kjøpere er underlagt slik plikt i kun 5 år. En odelsløser må dessuten gi de øvrige berettigede kompensasjon dersom han utnytter eiendommen på en økonomisk sett spesielt gunstig måte ( bl.a. tomtesalg). Se reglene om etteroppgjør i odelsloven § 57."

https://www.jusstorget.no/innforing-i-odels-og-asetesretten-2/

Jeg er ikke noen jussekspert, ser bare hva jeg finner på nett om saken. 

gil_1s bilde
gil_1
Logget av
Innmeldt: 13.02.2010
Her er det vel en blanding av

Her er det vel en blanding av begreper. En overdragelse til den med best odel er noe annet en en odelsløsning. Så i TS tilfellet er nok overdragelsen i orden. Vis derimot faren overdro til barn nr 2,  og nr 1 ville gjøre odelsretten gjeldene, vil han være bundet av reglene om etteroppgjør