Du er her

Thor_1s bilde
Thor_1
Logget av
Innmeldt: 11.04.2011
Noen spørsmål rundt bortforpakting og evt moms

Hei...

Som noen av dere sikkert har sett i en annen tråd skaper moms litt problemer for meg, bla ved innkjøp av ny traktor.
Nå har det seg slik at jeg jeg har lest litt i mva-loven de siste dagene i håp om å finne en form for "smutthull", evt andre måter å slippe unna momsen på. I den forvindelse fant jeg i merverdi-avgiftsloven §2.3 annet ledd en bestemmelse som sier at ved bortforpakting av landbrukseiendom kan bortforpakter frivillig registrere seg i merverdi-registeret. kilde:http://lovdata.no/all/tl-20090619-058-002.html#2-3

Dersom jeg forstår dette rett, kan jeg, dersom jeg registrerer gården som et foretak frivillig melde meg inn i registeret til tross for at jeg ikke omsetter for 50K. Frem til nå har jeg ikke brydd meg med å ta betaling for jorda jeg forpakter bort, ergo heller ingen moms. Tror imidlertid jeg kunne bli enig med han som forpakter jorda her om en liten symbolsk sum....

Er det noen som har noen synspunkter rundt dette, sjekker nok dette med regisreringsmyndigheten etterhvert, men hadde vært greit med litt innspill før jeg kommer så langt....

For ordens skyld; Det er svært viktig for meg å påpeke dette ikke er noe forsøk på å gjøre noe ulovlig, derimot handler det om å utnytte lovverket til egen fordel.

Thor_1s bilde
Thor_1
Logget av
Innmeldt: 11.04.2011
Noen spørsmål rundt bortforpakting og evt moms

Hei...

Som noen av dere sikkert har sett i en annen tråd skaper moms litt problemer for meg, bla ved innkjøp av ny traktor.
Nå har det seg slik at jeg jeg har lest litt i mva-loven de siste dagene i håp om å finne en form for \&quot\;smutthull\&quot\;, evt andre måter å slippe unna momsen på. I den forvindelse fant jeg i merverdi-avgiftsloven §2.3 annet ledd en bestemmelse som sier at ved bortforpakting av landbrukseiendom kan bortforpakter frivillig registrere seg i merverdi-registeret. kilde:http://lovdata.no/all/tl-20090619-058-002.html#2-3

Dersom jeg forstår dette rett, kan jeg, dersom jeg registrerer gården som et foretak frivillig melde meg inn i registeret til tross for at jeg ikke omsetter for 50K. Frem til nå har jeg ikke brydd meg med å ta betaling for jorda jeg forpakter bort, ergo heller ingen moms. Tror imidlertid jeg kunne bli enig med han som forpakter jorda her om en liten symbolsk sum....

Er det noen som har noen synspunkter rundt dette, sjekker nok dette med regisreringsmyndigheten etterhvert, men hadde vært greit med litt innspill før jeg kommer så langt....

For ordens skyld\; Det er svært viktig for meg å påpeke dette ikke er noe forsøk på å gjøre noe ulovlig, derimot handler det om å utnytte lovverket til egen fordel.

Larss bilde
Lars
Logget av
Innmeldt: 27.09.2008
Re: Noen spørsmål rundt bortforpakting og evt moms

Tror jeg ville ha forhørt meg med en regnskapsfører andgående mva-registrering.

Tenkte bare jeg skulle påpeke at du kan sende regning til han som bruker jorda di, selv om du ikke er mva-pliktig. Bare du lager en faktura til leietaker, så skal det vara i orden. Det er ikke noe problem å bruke en slik faktura i regnskapet.

Heter seg også at det er frivillig å legge på mva på leiejord (om en ikke har drift på garden ellers), men de fleste som vi leier av vil ha mva, slik at de opprettholder en viss omsetning på garden. Da kan de også utgiftsføre vedlikehold på driftsbygning, kjøp av verktøy osv

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: Noen spørsmål rundt bortforpakting og evt moms

Mulig eg tek feil, men eg trudde ikkje det var mva på jordleige i det heile?

Anonyms bilde
Erlend_1
Gjest
Re: Noen spørsmål rundt bortforpakting og evt moms

Ikke mva på jordleige.
Er mva på melkekvote om man er mva reg fra før.
Kan ha regnskap uten mva. Da vil du kunne skrive av hele kjøpesummen på nytraktor inkl mva. Blir jo dårligere enn å få mva refundert, men uansett.....

Thor_1s bilde
Thor_1
Logget av
Innmeldt: 11.04.2011
Re: Noen spørsmål rundt bortforpakting og evt moms

Joda, det er klart jeg må forhøre meg inngående med en regnskapsfører, og muligens skattevesenet (men der spørs det vel hvem man treffer på hvilket svar jeg får...?)

Som Lars her nevner er det netopp det å få en viss omsetning uten at det blir regnet som hobby jeg er ute etter, slik at jeg kan få trukket ifra inngående moms. Det er tross alt ikke helt gratis med gård selv om jeg ikke driver den....bygninger skal vedlikeholdes, skogen skal holdes ved like, grøfting osv....

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: Noen spørsmål rundt bortforpakting og evt moms

Det er fullt mulig å ta moms på jordleige, viss du er registrert da....

Thor_1s bilde
Thor_1
Logget av
Innmeldt: 11.04.2011
Re: Noen spørsmål rundt bortforpakting og evt moms

Nå har jeg akkurat snakket med \&quot\;øvrigheta\&quot\;, og det var litt forskjellige oppfatninger ute og gikk. Prøvde først Bedin ved Narvik-telefonene, der traff jeg et \&quot\;nek\&quot\; som mente det var frivillig å legge moms på bortforpakting enten omsetningen fra dette var over eller under 50K. Men for at jeg skulle kunne melde meg inn i MVA-registeret måtte jeg uansett forholde meg til grensen på minst 50K. Synes dette hørtes rart ut, men fikk inntrykk av at vedkommende ikke hadde filla snøring på hva jeg spurte om. Neste telefon gikk derfor til skatteetaten hvor jeg fikk snakke med en \&quot\;ekspert\&quot\; på merverdi-avgift, her også begynte de med 50K-kroner regelen. Det var først da jeg spurte hva som da er hensikten med bestemmelsen om \&quot\;frivillig registrering\&quot\; at vedkommende ble usikker selv. Hun slo imidlertid opp i merverdi-avgiftsboken som inneholder rettledning og føringer for tolkning av loven (og den boken er tjukk).
Og der står det på side 100 og 101 at frivillig registrering kan skje selv om ikke beløpsgrensen på 50K overstiges. Deretter fikk jeg en kort, men høflig unnskyldning for at deres eget regelverk til tider kunne være noe \&quot\;uoversiktlig\&quot\;. Akkurat det var jo veldig ærlig sagt..

Neste skritt for meg nå, blir å diskutere saken med min far, og deretter forpakteren, men der tror jeg som tidligere nevnt at vi skal komme til enighet...

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: Noen spørsmål rundt bortforpakting og evt moms

Først: jeg tror du skal fortsette rundspørringen din og jeg ville satt en kompetent regnskapsfører som nestemann på lista.
Jeg vil presisere at dette kan jeg ikke, men slik jeg har oppfattet det, kan du momsregistrere jordleie selv om du er under 50 K. Formålet vil være å få mva -fradrag på vedlikehold av jorda, slikt som grøfter. Men jeg tror IKKE det gir noen rettigheter til mva-fradrag på vedlikehold av bygningsmassen. Da må omsetningen passere 50 K og mva-registreringen skje på en annen mva-kode.

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: Noen spørsmål rundt bortforpakting og evt moms

P L S har nesten et 100 % riktig svar. Bortforpakter kan frivillig registrere seg i merverdiavgiftsmanntallet, og da er det ikke noe krav til 50.000 i omsetning. Omfatter bortforpaktningen også bygninger i tillegg til jord har bortforpakter fradragsrett for inngående merverdiavgift på drift og vedlikehold av bortforpaktet driftsbygning. Leies det bare bort driftsbygning uten jordbruksarealet kan bortleier kun frivillig registreres hvis samlet omsetningen overstiger kr. 50.000.

Frivillig registrerte bortforpaktere får ikke fradrag for merverdiavgift på varer og tjenester som ikke er knyttet til bortforpaktningen. Hvis traktoren ikke følger med i bortforpaktningen får en altså ikke tilbake merverdiavgiften på drift og vedlikehold av traktoren.

Et viktig moment er at det bare er frivillig registrerte bortforpaktere som kan kreve inn merverdiavgift på jordleie. En som er registrert etter ordinær avgiftspliktig omsetning på over 50.000 kroner kan altså ikke kreve inn mva. på jordleie.

Hilsen Morten Bøe, autorisert regnskapfører

Thor_1s bilde
Thor_1
Logget av
Innmeldt: 11.04.2011
Re: Noen spørsmål rundt bortforpakting og evt moms

Hei Morten Bøe,

Dersom jeg forstår ditt svar korrekt, er det altså kun utgifter knyttet til bortforpaktningen jeg kan kreve mva-fradrag for?

Hvordan blir det da med utgifter knyttet til vedlikehold av det bortforpaktede arealet, så som grøfting, landrensking, bortkjøring av masse i forbindelse med landrensking osv? Til dette trenger man jo maskiner.... Er det slik at man får mva-fradrag på innkjøp av slikt utstyr, men ikke drift og vedlikehold av det samme utstyret?
(Føler vel egentlig at jeg er ute på veldig tynn is her, men dog)

Kan du eventuellt nevne typiske utgifter man kan kreve fradrag for?

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: Noen spørsmål rundt bortforpakting og evt moms

Svaret er forholdsmessig fradrag ved kjøp og drift av maskiner og utstyr som brukes i bortforpaktningen. Brukes traktoren 50 % i forbindelse med bortforpaktningen og 50 % privat ( f.eks snørydding og vedhogst) kan du normalt kreve tilbake 50 % av merverdiavgiften du betaler ved kjøp og driift av utstyret. Brukes utstyret bare til bortforpaktningen får du tilbake 100 % av merverdiavgiften.

For å være sikker på å få fradrag for merverdiavgift i slike tilfeller bør forpaktningskontrakten vise at eieren har jobbplikt eller vedlikeholdsansvar. Hvis bortforpakter har plikt til å brøyte snø rundt driftsbygningen vil det ikke være noe problem å kreve fradrag for en andel av merverdiavgift på brøyteutstyret.

Som frivillig registrert bortforpakter kan du kreve momsfradrag på alle varer og tjenester du har i forbindelse med bortforpaktningen. Som eksempel kan nevnes gjerdehold, grøfting, veigrus, kalking, bakkeplanering, jordprøver, vedlikehold av bortforpaktede bygninger, påkostninger på driftsbygninger og strøm dekt ev eier.

Fradragsretten gjelder også bortforpaktningens andel av kostnader til regnskapsførsel, advokatbistand, telefonutgifter, kontorrekvisita, porto og andre lignende kostnader knyttet til administrasjon.

Thor_1s bilde
Thor_1
Logget av
Innmeldt: 11.04.2011
Re: Noen spørsmål rundt bortforpakting og evt moms

Tusen takk for utfyllende svar, det vil bli meg til stor hjelp, og forhpentligvis andre og....

Mvh

Thor