Du er her

Anonyms bilde
Gjest
moms,, statbudsjettet

Leste denne setningen i budsjettet, vis denne ikke blir endret vil dette gir en del forandringer i driften min, salgs grunnlaget i et sau bruket er ganske så begrenset. Noen syns punkter.??

•Grensen for registrering i Merverdiavgiftsregisteret økes fra 50 000 til 150 000 kroner i avgiftspliktig omsetning.

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: moms,, statbudsjettet

Driver ikke med sau, men får samme problem som deg.
Blir vel bara og avvikle firmaet og drive svart, eller noen med bedre ideer??
Det rareste med dette er den korte fristen(det blir jo nesten 1 jan, 2015 før dette er ferdigforhandlet) og den tilbakevirkende kraften med dette.
Har ikke vært over 150,000kr noen av de siste årene(men rett under), så løpet er vel allerede kjørt.
Då får man vel ikke igjen noe moms for 2014, og har de tenkt og kreve tilbake moms for tidligere år også??
Då behøver man vel ikke levere noe momsregnskap for 2014 om dette blir en realitet, da en aut,. blir slettet fra 1.jan. 2015??

Finns dessverre ingenting som overasker meg mer med disse folka.

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: moms,, statbudsjettet

Ut fra det jeg kan finne ut må man over 150 000kr for at man skal få komme i registret ja.
Funnet ett par linker her:
https://www.altinn.no/no/Starte-og-drive-bedrift/Registrere/Registrere-m...

Paragraf 2-3 punkt 2 kan være av interesse her inne
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-58#§2-1

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: moms,, statbudsjettet

Jeg er rett under 150tusen kravet i år, og har hatt en del inv på gården i hogst utstyr. Betyr det at jeg ikke får tilbake mva for i år?

Anonyms bilde
Arn_1
Gjest
Re: moms,, statbudsjettet

Det står bra forklart på bondelaget sine sider:

http://www.bondelaget.no/skatt-og-avgift/regjeringens-forslag-til-statsb...

Alle får fradragsført mva for 2014 uansett hva som skjer.

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: moms,, statbudsjettet

Så har vi produksjonstillegg, SMIL-midlar... Dette fell vel og vekk når ein kjem utanfor moms-registeret.

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: moms,, statbudsjettet

Og her reiser statsråden rundt og sier at regjeringa vil ha både store og små bruk... Ikke at jeg trodde på dem i utgangspunktet, dette viser bare at våre bange anelser var berettiget. Det er jo ikke bare bønder dette går utover, mange små bedrifter går i samme sekken. Regjeringa hevder at den vil legge til rette for næringsutvikling, men det viser seg jo, som ventet, at det er de store aktørene som skal få mest. Denne justeringa begrunnes med at såpass små bedrifter ikke ønsker alt byråkratiet med mva-regnskap. Tar heller det arbeidet enn å tape flerfoldige tusen korner i året.

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: moms,, statbudsjettet

Regjeringa utfordrer kreativiteten : Om jeg gjør tjenester for naboen,og den tilsvarende for meg,så fakturerer vi det,... og vips,så er vi over grensa

Anonyms bilde
Arn_1
Gjest
Re: moms,, statbudsjettet

Det er en lang mer alvorlig endring enn hva det presenteres som.

For næringsdrivende med salgsinntekter under kr 150 000 innebærer denne endringen i realiteten at det innføres en skatt på investeringene med 25 %. Og denne skatten treffer, hvor mange er det? 45 % av landets produsenter av småfekjøtt?

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: moms,, statbudsjettet

Atle Hovden: Nei, produksjonstilskudd og mulighet til å søke SMIL-midler har pr i dag ingenting med momsregisteret å gjøre. Det er riktignok en omsetningsgrense (spørsmål på søknadsskjemaet) på 30.000 for å være berettiget tilskudd, men det er _ikke_ samme grense som momsgrensa. Det _var_ derimot slik for noen år siden\; før momsgrensa ble hevet fra 30.000 til 50.000.

(Når det er sagt, så betyr IKKE det at jeg forsvarer den foreslåtte endringa.)

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: moms,, statbudsjettet

Kravet for å kunne søke produksjonstilskudd, er at man har organisasjonsnummer,samt driver jordbruksproduksjon.Det er ikke knyttet tilomsetning,mva eller annet - kun bunnfradrag

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: moms,, statbudsjettet

Jo, det er et krav til omsetning, om det ikke er blitt fjernet helt nylig. (det har i alle fall blitt senket fra 30.000 til 20.000 for ikke lenge siden.) Se side 8 her:

http://issuu.com/millimeterpress/docs/veiledningshefte_2013_highres

2.1.2: Foretaket må omsette for minimum 20.000 kroner _eller_ (min understreking) være MVA-registrert.&quot\;

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: moms,, statbudsjettet

Fjerning av omsetningskravet var en av &quot\;forenklingene&quot\; staten gjennomførte i årets jordbruksforhandling.Dvs at fra neste søknadsomgang vil det ikke være et slikt krav

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: moms,, statbudsjettet

Akkurat ja, det var sånn det var... :)

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: moms,, statbudsjettet

Glemte det mest opplagte i min undring rundt dette med å kommer over 150ktr grensen, når en ligger nær under dette.
Blir selvsagt og selge noe &quot\; rask&quot\; som en har liggendes, for ca 20tkr og vips så er man over 150tkr.
Fungerer i ihvertfall første året, så en får &quot\;handlet ferdig&quot\; de største investeringene før en evt, blir kastet ut av mva registerert.

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: moms,, statbudsjettet

Dette er ikkje noko problem.
Eg kjøper din traktor, og du kjøper min.
Salgssummen tilpassar me slik at 150k-grensa nåes.
Dette gjentar me neste år.
Heilt lovleg.

xeobibs bilde
xeobib
Logget av
Innmeldt: 30.11.2008
Re: moms,, statbudsjettet

Ut å lese frå linken over frå Bondelaget vedr. forslaget til statsbudsjett ,endring i krav til omsetning frå 50k-150k.
Dette vil få tilbakevirkende kraft mao,må ein ha hatt avgiftspliktig omsetning på over 150k i åra 2012,2013,2014 for å få fortsette i mva registeret frå 1/1 -2015.
Dette vert kontrollert ,og om inntekta har vært for låg vert ein sletta frå registeret.
Så då nyttar det tydelegvis ikkje å gjere nokre &quot\;smarte&quot\; trekk i år og neste år osv...

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: moms,, statbudsjettet

Må innrømme at jeg også trodde det er som du skriver xeobib.
Kan ikke redaksjonen til dette bladet/nettstedet få en uttalelse frå noen i et departement/regjering om hva som egentlig er riktig i denne saken??
Dette vil jo berøre mange, og om det er mulig med noen &quot\;triks&quot\; i 2014 så bør dette komme frem så fort som mulig.

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: moms,, statbudsjettet

Det er rett at det legg opp til tilbakevirkande for 2012 og 2013.
No er me inne i 2014, og moglegheitene er fortsatt åpne.
Hvis omsetningen i år er over 150k, er saken grei.
Det blir nok mange redskaper og traktorar som på papiret bytter eigar i åra framover.
Dette er ikkje forbudt, og mva-registreringa blir godkjent.

xeobibs bilde
xeobib
Logget av
Innmeldt: 30.11.2008
Re: moms,, statbudsjettet

Dette står det \;
&quot\;Reglene gis tilbakevirkende kraft. Dette betyr at dersom en i år 2012, 2013 og 2014 har hatt omsetning under kr 150.000 vil en bli slettet fra 1/1-2015.
Det legges opp til at Skatteetaten kan starte utsendelse av varsel om sletting så raskt som mulig etter Stortingets eventuelle lovvedtak.&quot\;

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: moms,, statbudsjettet

Det betyr ,at har du hatt avgiftspliktig omsetning ett av de årene,står du registrert i de neste to årene,før du eventuelt blir slettet.
For det andre,vet ikke myndighetene hva en har av omsetning før avgiftsoppgaven er levert.Det er lenge etter 1/1.
Hele forslaget bærer preg av dårlig forarbeid .Finansministeren later til å tro,at alle næringsdrivende ser frem til å slippe avgiftsåket,jubler og søker om å bli slettet.Negative konsekvenser later ikke til å ha blitt ofret en tanke.Når de samtidig starter å utrede fritak av pliktgen til å levere næringsoppgave,så burde de hatt is i magen til det spørsmålet var avklart.

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: moms,, statbudsjettet

Klarer ikkje 150 000 på salg av kjøtt. er det noen som veit hvor mye du kan tene på ett gardsbruk utenom gardsdrifta? Har gravemaskinfirma no, men det er jo ett eget foretak. kan eventuellt legge dette inn igardsdrifta. har ca 300 000 inn på dette i året.

Anonyms bilde
billy_the_kid_1
Gjest
Re: moms,, statbudsjettet

Du kan ha alt på et enkeltmannsforetak. Dette kan inneholde gårdsbruk, blomsterdekoratør med instruktør i yoga i bunn. Det er ikkje lov og ha meir en et enkeltmanns og dette kan inneholde fleire næringskoder. Det at grensa blir auka fører og til fleire muligheter. Ved salg av høy, +25% mange som kjøper til hest er ikke mva. Slakt ta heim ferdig skåret og selge selv. Og vill ein ha mva reg er det som andre har nevnt tidligere berre til å selge og kjøpe varer tjenester av kverandre.

Anonyms bilde
Arn_1
Gjest
Re: moms,, statbudsjettet

Grensen blir for høy. Det blir konkurransefordel/ulempe i begge ender.

For de som selger varer/tjenester til privatpersoner (der moms blir kostand), kan forslaget som nevnt være en fordel. Da kan man tilby sine produkter 25 % rimeligere enn naboen som driver større. Dersom forlaget går gjennom kan det kanskje være en fordel å skille ut slike produksjoner i egne selskap.

For de som selger varer/tjenester til andre næringsdrivende (der momsen blir fradragsført) er forslaget en stor ulempe. Man kan ikke ta høyere pris ut, men alle investeringene blir 25 % dyrere.

Ikke for å være kjip, men for de som lurer: Naboer kan selvfølgelig sørge for å fakturere så mye som mulig (beløpsfeste all hjelp osv.), men å fakturere salg av traktor og redskaper som ikke er reelle (dvs. redskapene skifter faktisk ikke eier) vil ikke skattemyndighetene akseptere. De vil nok ikke oppdage det, men det er et annet spørsmål.

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: moms,, statbudsjettet

Ser ikke helt problemet... Hvor mange aktive enkeltmannsforetak greier ikke 150.000 i omsetning? Og hvis man ikke greier det så lurer jeg på om hensikten med omsetningen/ foretaket er å drive hobby og ikke næring... Hobbyen min får jeg ikke utgiftsført og det er helt greit!

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: moms,, statbudsjettet

Kan noen komme med konkrete eksempler der dette blir ett problem?

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: moms,, statbudsjettet

Ja må si meg litt enig i forrige innlegg:
Hvis en ikke har 150 i omsetning, da lever man ikke av bedriften og endringene kan ikke være veldig alvorlige. Tror vi må innse at tiden med lønnsomme hobbybruk er over. Hvorvidt en ønsker å drive smått pga interesser eller følelser er en annen sak.

Anonyms bilde
Arn_1
Gjest
Re: moms,, statbudsjettet

Innen sauenæringen vil dette bli et problem. Et bruk med rundt 60 sauer vil ikke komme over grensen, og dette er vel gjennomsnittsbestanden er det ikke? Bonden lever selvfølgelig ikke av dette alene, men han kan likevel bidra til kjøttproduksjonen. Går endringen gjennom vil hans produksjon av småfekjøtt vil få dårligere skattevilkår enn de som har større drift.

I vårens forhandlinger ble det stilt flere store spørsmål ved hvilken retning landbruket skal ta. Disse spørsmålene ble ikke landet i jordbruksavtalen og inntil videre har Norge et system som ønsker små og store velkommen. Da tenker jeg at det blir feil å ha et skatte- og avgiftsmessige system som sier at de samme småprodusentene er uønsket.

Kanskje ikke det er plass til mindre produsenter lenger, men det bør i hvert fall debatteres skikkelig, ikke legges fram for Stortinget som en mindre administrativ forenkling i merverdiavgiftssystemet.

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: moms,, statbudsjettet

Til Bonde: Om du leser artikkelen vil du finne opptil flere eksempler.

Anonyms bilde
spelarjakob_1
Gjest
Re: moms,, statbudsjettet

Ingen må tru at dette ikkje vil ha betydning for produksjonstilskot og andre ordningar. Dette statsbudsjettet er et skritt på veien, for å kvitte seg med bønder. Sjølv om vi har mindretalsregjering, reknar eg med at denne bondedøden vert tiljubla av Arbeiderpartiet. Trur heller ikkje at vinglekjerringa og slimålen med englefjeset, synest at dette er noko å bry seg med. Kongeriket hadde hatt grueleg godt av å oppleve matmangel, og den kjem også til å kome.

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: moms,, statbudsjettet

Synd å sei det men, spelarjacob har nå et poeng her.

Men vis det blir et så drastisk økning. så vil jeg for min del
Redusere besetningen slik at sleppe å kjøpe inn kraftfor i større mengde og trenger heler ikke være på hugge å få maksimalt med gras avling, litt sparebluss... (Tror det vil gå opp iopp med 25 % økte utgifte)Skulle vel latt det gro igjen langs fjorden med det har jeg ikke hjerte til. Og nei det bare ikke øke jeg slår allerede 4 nabo bruk og den eneste med litt skikkelig drift innfor mil i omkrets vis ikke mer. Og ja både eg konå er deltid bonde som bruke sommerferien våres til å ta slåtten.

Får heler satse på neste generasjon se om de tør investere i noe kraftfor krevende landbruk med dertil mange millioner i gjeld...

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: moms,, statbudsjettet

Betyr det noe om disse små som allerede er hobby forsvinner fra næringa?
Hvis disse legges ned blir det bedre plass for oss andre, og muligheter for å få tilleggsjord.

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: moms,, statbudsjettet

Det er nok den harde sannhet det som står i forrige innlegg...
Jeg er for et landbruk tillpasset omgivelsene!
Men, jeg har regnet litt på dette i det siste.
Og om man driver med kjøtt i nord-norge, og har 7,5kr kg i distriktstillskudd og ekstra mye i BU middler.
Så kan man jo kjøpe mye for...
Jeg leverer for med forprøver til 2,1 kr pr fem.
Dette er prisen nortura nå legger inn i nye kalkyler.
Om du da betaler 1,2kr pr fem i frakt, og hver okse trenger 1100 fem, blir det 1320kr pr dyr.
Om man da deler det på 280kg slaktevekt er det 4,8 kr pr kg.
Altså mindre en det ekstra distrikts tillskuddet.
Det er ikke noe problem å skrive 10-20 års kontrakter på levering av for, så det at grovfor arealet er langt unna osv. Er ikke bestandig et argument.
Det blir også litt dumt, at noen bønder suttrer over økonomien.
Når de kun har 50 sauer og ikke vil investere.
Om man vill tjene penger må man vel gjøre alt man kan?
Har man ikke mulighet til mer en 50 sauer så kan man vel sette opp et grisefjøs i tillegg?
Det høres også litt rart ut at man ikke har jord til mer en 50 sauer...
Jeg har 600-700 fem pr dk i nord-trøndelag, det holder vel liv i 2-3 sauer pr dk?
De fleste bruk med drift har vel 70-120 dk minimum?
Og da burde det gå an å få til noe!

Anonyms bilde
billy_the_kid_1
Gjest
Re: moms,, statbudsjettet

Jm, da vil dei som selger for fra 100mål få 147000kr i intekt med 700feh pr mål og 100 mål mark. Og dermed ikkje klare mva kravet. Da tviler eg på at du får 20 års kontrakt på for.
Eg trur det åpner for mange muligheter vis dette forslaget blir vedtatt, noe eg ikkje tror as norge tar seg råd til.
Til dei store som trur dei får billig tillegsjord. Når dei små er vekke er dåkke ikkje stårst lengre........ Men denne jorda går heller som fritidsbolig, hytter og jakttereng. Men det er vel riktig at folk får selge til hvem dei vil?

Anonyms bilde
Arn_1
Gjest
Re: moms,, statbudsjettet

Jeg synes også det er nyttig med en diskusjon om størrelse på bruk osv. Og nettopp det blir feil denne gangen, regjeringen har ikke presentert saken på denne måten overhodet.

Selv er jeg ikke sikker på at det lønner seg å fjerne de små brukene. Disse bøndene har ofte full jobb ved siden av og totalt sett høy produksjon.

Over er det nevnt at de mindre brukene bør sette opp et grisefjøs eller foreta store investeringer for å tjene mer. Hvorfor det skal være gunstig framfor å ta annet arbeid ved siden av har jeg vanskelig for å se.

Anonyms bilde
spelarjakob_1
Gjest
Re: moms,, statbudsjettet

Dette med at lukka er å få bort dei mindre bruka, har vore sagt i mange år.
Sannheita er at alle bruk i Norge er små. Dette er eit særpreg vi har, og som vi burde ha forstand til å ta vare på.
Det er få, kanskje ingen andre næringar, som kan vise til ein slik produktivitetsauke, som jordbruket. Kvar har den vorte av? Den har staten elegant inndrege i kvart einaste jordbruksoppgjer, slik at akkorden har vorte hardare etterkvart. Eg kjenner til ei mengd med såkalla&quot\; store bruk&quot\;, som kun eksisterer på grunn av lav lånerente.
I denne saka, må ein sjå etter kva som er strategien bak.
No har vi etterkvart fått eksportert to stykke av træleflokken til Europa, for å gjere seg feit. For Siv og Erna, som no skulle kjenne eit ansvar for fedrelandet, trur eg det ville vere betre økonomi i , å begrense importen av personar frå serkland og blåland, framfor å ta livet frå Norske bønder.
For meg ser det ut til at bondehatet skuggar over alt, etter det bønder har fått til, gjennom tre avstemmingar.
Det er nok mange medlemsskaptilhengarar som kunne tenke seg stillingar i EU, berre ein får vekk desse unødvendige bøndene.
Tilleggsjord kan gløymast. Kommunene tenker bosetting. Det betyr katt og kaninfolk inn på ledige småbruk.
Så er det noko menneskeleg. Alle skvisa såkalla småbønder , vert bøndene sin fiende. Du møter dei att , gjerne der vedtak vert gjorde, og alle veit at det er ikkje alle avgjerdsler som vert tekne på sakleg grunnlag.
Dette får vere bra. Eg legg ikkje skjul på at eg er sint på bøndene sine vegne. Mykje skuld i dette har eit udugeleg og tafatt bondelag.

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: moms,, statbudsjettet

Vi vil med dette forslaget få et uheldig skille mellom bønder \; Per som er deltidsbonde og ansatt i et annet yrke,blir dårligere behandlet i skatte og avgiftssystemet enn Pål,som har samme produksjon,men driver som f.eks snekker for seg sjøl i tillegg.Det er urettferdig at de,som har likens produksjon i landbruk skal forskjellbehandles forde de tilfeldigvis har forskjellige måter å skaffe seg resten av inntekta de lever av

Runes bilde
Rune
Logget av
Innmeldt: 23.09.2008
Re: moms,, statbudsjettet

Uten å ta stilling til dette forslaget vil jeg likevel kaste inn noen brannfakler.
Hva med han som har lagt ned sauebruket sitt. Datteren har to hester. Han leier slått på sine 100 mål med jord som var pløyd for noen og tyve år siden. Ugrasrundballene selger han. Er det rett at slike er i næringen?
Hva med han som reduserte til 25 vf sau som kun går på innmark, og han er ikke fornøyd før han får 300 mål jord, men har bare 230 mål nå. Noen rundballer selges til hestefolk. Han pløyer 5 mål i året. Er det rett at han skal få være i næringen?
Er det mange som ønsker å være i næringen når produksjonen ligger akkurat på grensen til mva kun på grunn av at de får utgiftsført og får igjen momsen på traktor med fres som brukes i brøyting på egen gårdsplass og til innkjøp av verktøy og bygningsmaterialer som han har lyst på privat?
Listhaug går for langt, men likevel trenges det vel en opprydning.
Og det er tragisk at Bondelaget støtter opp om hest, stabbur, turstier og annet tull som ikke produserer mat.

Anonyms bilde
billy_the_kid_1
Gjest
Re: moms,, statbudsjettet

Ja, det er rett han er i næringa. Skal staten tvangsselge gården for han driver &quot\;dårlig&quot\;?
Kva blir det neste? Enslige får kun ha leilighet på max 55kvadrat? Familie på 4 kun rekkehus og du må være 5 for og ha enebolig?
Denne regelen gjelder jo ikkje berre landbruk. Vis ein snekker kjøper firmabil, verktøy og annet knask. Men kun jobber 1 veke i året er det hans problem. Andre snekkerfirma er ikkje som griber etter og overta bil og verktøy for ein pris kun dei meiner er fornuftig. Slik at dei kan drive meir rasjonelt og effektivt.

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: moms,, statbudsjettet

Les litt hva jeg skrive!
Jeg kan gji 20 års kontrakt på kjøp av for, jeg har nok jord til å tjene penger på det.
Det er ikke saken!
Om en som vill sattse får jorda til 3 som ikke vil drive annet enn hobby, vil han produsere mer mat.
Og JA!! De som driver dårlig bør ikke få fortsette, de får samme tilskudd som alle andre og bør levere deretter.
Nei!
Ingen huger etter naboens snekker utstyr, for det kjøpes i butikken og er ikke mangelvare.
Dyrkbar jord er mangelvare.
Jeg ser ikke noe problem med å ha 1200 mål gras og 500-600 slakte okser!
Men for at det skal gå an må noen slutte.
Da er det logisk, at han med lederstilling, 30 sauer og 150 mål øko gras skal slutte.
Han lager jo ikke noe mat....

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: moms,, statbudsjettet

For min egen del er jeg ikke så opptatt av hvordan dette blir i 2015.
Det jeg vil vite er om man får tilbake moms for året vi er i nå, altså 2014, uansett hva som kommer i 2015 eller hvordan regnskapet har vært tidligere år.
For min del blir det bare og legge ned om dette går igjenom, så det er ikke noe problem.
Håpet at noen kunne kommet med et svar på dette, og da helst frå noen som vet og ikke bare tror.

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: moms,, statbudsjettet

Forslaget gjelder statsbudsjettet 2015 - ergo gjelder det fra 1/1-2015
Alle som er mva reg nå,har fradragsrett ut dette året.I flg regelverket,skal man stå i mvamanntallet i minst 2 år,men dette forslaget betyr at dem som ikke har omsetning over 150 000 i 2012-2014 faller ut fom 2015.

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: moms,, statbudsjettet

Rune: her i bygda kan jeg ikke se at jorda blir drevet så mye bedre av &quot\;storbøndene&quot\; som kaprer til seg alt av jord. Det ser ut til at det er for få måneder uten tele i jorda til at de rekker over det. Møkka blir dumpa nærmest fjøset, leiejorda lengst unna blir heller ikke pløyd med slik drift. I det lange løp vil det være mest fornuftig å tilpasse teknologien til naturressursene man har tilgjengelig, ikke omvendt som man ser mye av i dag.

Runes bilde
Rune
Logget av
Innmeldt: 23.09.2008
Re: moms,, statbudsjettet

Det er selvfølgelig ikke bestandig at de store driver så mye bedre. Det er heller ikke poenget mitt. Men her i dalen er det faktisk motsatt, her er det mange av de minste som kaprer til seg mest mulig jord for tilskuddet sin del. Er det f.eks rett at en mann skal kunne sitte med 25vf sau og 300 mål av den beste dyrkamarka i bygda?
Helt siden Øyangen sin tid er det satset på alt som ikke har med matproduksjon å gjøre. Stabbur, turstier, forproduksjon, hest, grønn omsorg, økologisk tullegreier osv. Det er på tide at landbruket dreier seg om matproduksjon.
Alt for mange har satset på minimal matproduksjon med maksimalt med areal og tilskudd og vi må bort fra den tanken.
Det som er synd med dette forslaget er at det vil ramme mange småbruk som driver godt med tilpassede ressurser.
Jeg synes ikke synd på han som driver med 25 sau og 300 mål god dyrket mark eller han som har et par tre hester og 100 mål med ugras som søkes tilskudd for i tillegg til et stabbur og noe annet fjas.
Er forsåvidt ikke motstander av hest og stabbur, men det har ingenting i landbruksbudsjettet å gjøre.
Selv driver jeg ikke stort, er akkurat på gjennomsnittet med melk og har et ressursgrunnlag som er passelig til det og jeg driver arealet mitt godt.
Men hele poenget mitt med innlegget mitt er at bøndene og bondelaget må tørre å ta denne diskusjonen snart. At Bondelaget presser på for mere hest og alt mulig rart av nye &quot\;næringer&quot\; der hovedfokuset er at det ikke skal produseres mat er nok noe av grunnen til dette grepet fra regjeringen. Det er ihvertfall grunnen til at mange matprodusenter, inkludert meg selv ikke er medlem av Bondelaget.

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: moms,, statbudsjettet

Overrsket over enkelte sin holdning til landbruk her inne,selv om de faktisk er bønder selv. I billy the kid sitt svar til Rune sin brannfakkel presterer han å samenligne med hvor stor leilighet kan man få ha, eller at en snekker blir kjøpt opp fordi han snekrer hele året??? Den VESENTLIGE forskjellen her, er at snekkeren har ikke en krone i løn utenom den veka han jobber. Mens en med 300 mål og liten produksjon kan hente rimelig mye penger ut av statskassen! Så JA landbruk og matproduksjon er et viktig Politisk spørsmål, og å sammenlikne det som Billy the kid gjør er helt bak mål.....

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: moms,, statbudsjettet

Ok, naboen min har 35 vfs på 30 da, finere å mer velstelt plass finnes ikke i mine øyne. Synd at slike er uønska i dag. Vil bare få fram at det finnes seriøse å flinke folk uansett størrelse på bruket, og motsatt.

Anonyms bilde
billy_the_kid_1
Gjest
Re: moms,, statbudsjettet

Ok, det er jo bra at folk blir engasjerte.

Men landbrukspotten av as norge sine penger handler vell om mer en matproduksjon? Skogbruk, har til gode å være på resturant der gran og furu står på menyen? Beitetilskudda kan vell ses på som et tilskudd for og holde kulturlandskapet åpent? Noe som turistnæringa og nyter godt av. Men ser ingen grunn til å sette dette på et annet budsjett? Juletrær går vell heller ikkje inn under norsk husmannskost?

Og til slutt om han som har 300mål fulldyrka til 25vt sau. Viss han får fult tilskudd på all jorda er det landbruksavdelinga i kommunen som ikkje gjer jobben sin. Han skall få kutt i tilskudda på så mykje jord på få dyr. Viss han ikkje selger store mengder for.

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: moms,, statbudsjettet

Helt rett det dere sier. Det finnes helt klart velstelte små bruk og dårlig stelte store bruk. Det var ikke det som var poenget, vi trenger etter min meining begge deler. Poenget er at en må kreve en viss verdiskapning på disse pengene staten spytter inn i landbruket. Og etter mi meining er ikke kulturlandskap nok, når en tross alt kan få både kulturlandskap og mat for samme pengene. Og nå går vel ikke store potten til juletrær og skogbruk heller da Billy? Jeg mener det finnes ALT for mange eksempel på bruk som IKKE burde være berettiget tilskudd, eller burde vært trekt i tilskudd. Og ja...det er nok vanskelig spesielt i små kommuner og håndheve dette bra nok.

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: moms,, statbudsjettet

Dersom denne mva-grensen blir gjeldene slik som den er foreslått, uten noen unntak eller modifikasjoner, så vil jo dette mer eller mindre rasere småbruksnæringen. Selv har jeg ca 40 vinterfora sau og selv med en økning opp til 60 vinterfora, så klarer jeg ikke 150.000. Det betyr da at jeg kastes ut av mva registeret og nektes fradrag for inngående mva. Hvilke konsekvenser har dette for meg? Jo jeg vil i realiteten tvinges til å legge ned. Jevnt over betaler jeg mer mva enn jeg kan trekke fra, men fra tid til annen så må det investeres, og da gjerne i like stort monn som de som driver stort. Dvs at når traktoren må byttes ut, så blir den altså 25% dyrere. Men om jeg må legge ned er i og for seg ikke den største krisa sånn økonomisk. De store konsekvensene vil først vise seg når sannsynligvis alle i min situasjon legger ned. Ingen beiter kulturlandskapet og ingen slår jordene Jordlappene er for små til at noen vil leie de som tilleggsjord. Tilleggsjord er det allerede nok av her i bygda, og de som ikke driver jorden selv, sliter med å leie ut små og bratte jorder slik det er i dag. Jeg forstår de som mener at om man ikke omsetter for 150.000 så er det mer eller mindre hobby. Men vi hobbybrukere betyr faktisk en god del for samfunnet gjennom vårt bidrag til at bygdene holdes levende. Og det kjennes rett og slett for ille at det lille bruket som familien min har drevet i generasjoner ikke er til nytte for samfunnet, og at man skal måtte avvikle fordi det mva-systemet vi lever under ved et pennestrøk endres så dramatisk. Enten er dette forslaget så god gjennomtenkt at det gjøres bevisst for å få småbrukere til å legge ned, eller så er det rett og slett ikke gjennomtenkt i det hele tatt. Håper på det siste.