Anonyms bilde
Gjest
konsesjon

jeg driver å ser på en gård til salgs og har lyst til å starte med amme ku og foringsdyr der.. det jeg lurer på er hvordan det er å få konsesjon?
hører mange sier det er vanskelig....

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
konsesjon

jeg driver å ser på en gård til salgs og har lyst til å starte med amme ku og foringsdyr der.. det jeg lurer på er hvordan det er å få konsesjon?
hører mange sier det er vanskelig....

Anonyms bilde
Jon_Anders_Krokann_1
Gjest
Re: konsesjon

Ved avgjørelsen av søknad om konsesjon for erverv av eiendom som skal nyttes til landbruksformål skal det legges særlig vekt på:
1. om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling,
2. om erververs formål vil ivareta hensynet til bosettingen i området,
3. om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning,
4. om erververen anses skikket til å drive eiendommen,
5. om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet.

Det første punktet omhandler prisprøving. Den prisen du betaler for bruket skal du kunne dekke gjennom 25 års avkastning fra eiendommen. Betaler du for høy pris risikerer du å få avslag.

Oftest vil konsesjon betinge boplikt på eiendommen.

Vær klar over at en nabo ofte vil ha bedre nytte for eiendommen som tilleggsjord (gjelder spesielt hvor bruk selges som hestebruk, og det er mangel på jord blant andre gårdbrukere i området). Kommunen kan da gi avslag på søknad da andre brukere vil ha bedre nytte av eiendommen.

Ved konsesjonssøknaden er det lurt å legge ved kursbevis og attester som viser at du har relevant erfaring med landbruk. Agronomutdanning er et pluss.