Du er her

gmail_1s bilde
gmail_1
Logget av
Innmeldt: 23.01.2011
Kjøpe traktor utan mva

Eg har drive og sett etter ein rimeleg tredjetraktor og i det prisleiet (+/-50000,-) dukkar det ofte opp traktorar som skal seljast av folk som ikkje er momspliktige. Traktoren blir då seld utan mva.
Korleis blir dette i høve til rekneskap og slikt? Ein får neppe momsrefusjon når ein ikkje har betalt noko inn, men elles må vel traktoren reknast med ein stad?
Kva med avskrivningar?

gmail_1s bilde
gmail_1
Logget av
Innmeldt: 23.01.2011
Kjøpe traktor utan mva

Eg har drive og sett etter ein rimeleg tredjetraktor og i det prisleiet (+/-50000,-) dukkar det ofte opp traktorar som skal seljast av folk som ikkje er momspliktige. Traktoren blir då seld utan mva.
Korleis blir dette i høve til rekneskap og slikt? Ein får neppe momsrefusjon når ein ikkje har betalt noko inn, men elles må vel traktoren reknast med ein stad?
Kva med avskrivningar?

xeobibs bilde
xeobib
Logget av
Innmeldt: 30.11.2008
Re: Kjøpe traktor utan mva

Hei,..veit ikkje heilt sikkert men trur det er slik at den blir ført opp på vanleg måte med normal avskriving men utan mva og får dermed ingen innvirkning på mva-balansen....så slike traktorar er kanskje aller mest lønnsomt for privatpersonar som ikkje har noko moms rekneskap..??

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: Kjøpe traktor utan mva

Xeobib: Stemmer alt dette. Utgiftsfører og avskriver som normalt. Må passe på å nettopostere i regnskapet, altså som en avgiftsfri vare. Fordelen er at man slipper å legge ut momsen.

Den eneste ulempen jeg kan tenke meg er at slike varer kan være priset noe høyere m.t.p. å selge i privatmarkedet der de konkurrerer bra da det er en stor fordel for de uten momsrefusjon å kjøpe slike varer. Dette er bare en antakelse fra min side

SSs bilde
SS
Logget av
Innmeldt: 12.01.2011
Gammel tråd dette, men ser

Gammel tråd dette, men ser etter en traktor i prisklasse som ofte vlir seldt av privatpersoner uten moms.

Men ma selger(privat) lage ein kvittering då vel for at eg får det inn i regnskapet?

Og om eg selger traktoren seinere så skal den selges uten mva?