Du er her

Anonyms bilde
Gjest
Fellesfjøs eller enkelt gardsbruk?

Overskrifta taler vel eigentleg for seg sjølv. Vil gjerne ha di meining om ka du synes lønner seg og kva som er klokest å velje.

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Fellesfjøs eller enkelt gardsbruk?

Overskrifta taler vel eigentleg for seg sjølv. Vil gjerne ha di meining om ka du synes lønner seg og kva som er klokest å velje.

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: Fellesfjøs eller enkelt gardsbruk?

Problemet med mange fellesfjøs er vel at det er ofte en bruker som blir gående der alene med nesten hele ansvaret. Det er ofte rett og slett ikke økonomi til at flere deltagere i et slikt prosjekt kan være gardbrukere på fulltid.Det er jo helt feil at tilskuddet skal bli så redusert som det gjør i et samdriftsfjøs i forhold til enkeltbruk. Det er jo staten som sitter igjen med rasjonaliseringsgjevinsten av at bøndene blir mer effektive.

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: Fellesfjøs eller enkelt gardsbruk?

Hysteriet rundt fellesfjøs som det einaste riktige for eit vidare bondeliv er eg mildt sagt oppgitt og forundra over. Det er klart at nye fjøs
må opp i ein viss størrelse for å kunne forsvare kostnaden,MEN det er faktisk mange fjøs rundt om som går ann å bygge om/ut utan å verta ruinert!
Og vi ser mange flotte fellesfjøs rundt om som slit veldig med økonomien og kansje ein einsleg går igjen og skal forsvare det heile...
Eg meiner vi må få ein meire nyansert diskusjon
kring framtidens drifts-størrelser og bygg.Det må gis rom for at den enkelte kan gå for den driftsform vedkommende har tru for,- ned til ein viss drifts-størrelse (25-30 årskyr ?)
Er heilt enig med Bondelaget at det fortsatt må vera rom for familielandbruket. Dei som trur at dei må inn i fellesfjøs for å vera konkurransedyktig i framtida, lurer seg sjølv\;
Konkurranse med kven? Danskar og hollendere ?
Det er kun så lenge det norske stortingsfleirtall
ynskjer eit norsk landbruk som idag, vi er liv laga !

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: Fellesfjøs eller enkelt gardsbruk?

Jeg er stort sett enig med olav. Å bygge fellesfjøs og tro at man er sikret for framtida, er å lure seg selv. Stordriftsfordelene er ikke så enorme. I tillegg kommer stordriftsULEMPENE, men disse hører vi sjeldent noe til. F.eks administrering, lengre transport. Selv om noen her på berget går sammen og bygger \&quot\;storfjøs\&quot\; til 100-120 kyr, er dette langt fra sammenlignbart med utlandet. Vi vil ALDRI kunne klare å konkurere direkte på pris.
Bruksstørrelse her til lands er nok nødt til å variere litt pga forskjellige driftsforhold o.l., men med 20-30 kyr (150-200 000 l kvote)burde det være nok inntekt for en person, det er i alle fall nok arbeid for denne. De fleste har som regel litt i tillegg, eks ved, tømmer, jaktutleie, korn, leiekjøring e.l. Men som Olav sier, vi er avhengig av politisk vilje fr et fornuftig, bærekraftig norsk landbruk!