Du er her

Ungoglovendes bilde
Ungoglovende
Logget av
Innmeldt: 01.06.2019
Dårlig Leigeavtale

Hei, har ein gard i familien der ein del av den blir leigd vekk til ein nabo, dette innefattar ein middels stor teig fulldyrka jord og eitt innmarksbeite. Dette leigeforholdet er ganske anstrengt då kommunikasjonen stort sett går i kritikk av det grunneigar gjer. Grunneigar vil per i dag ha minst mulig å gjera med vedkommande som leiger. Leiga er dårlig og konfliktfylt. Det har vorte sagd vekk tre på beitet som er sett att ved vedhogst som kantsone mot elv og grinder blir surra igjen med kyre band for at folk ikkje skal gå gjennom dei. Dette gjer at det som var eitt populært turområde er blitt mindre brukt. Dette er lettdriven jord som ikkje skulle vera noko problem å leiga vekk til nokon andre. Når den som leiger er respektlaus mot dei som eig jorda, er det gyldig grunn til å seie opp ei leigekontrakt? 

Jon Bondes bilde
Jon Bonde
Logget av
Innmeldt: 17.04.2017
Avtale

Oppsigelse av en slik kontrakt er vel vanskelig så lenge en ikke har noe forbehold i den skriftlige leieavtalen som man kan basere seg på. Bladde raskt gjennom en bunke standardkontrakter som ligger på nett, og ser at de fleste har liten åpning for oppsigelse, med unntak av ved manglende betaling og direkte mislighold av jorda. 

HansA_1s bilde
HansA_1
Logget av
Innmeldt: 07.03.2013
Rådgivende advokat

Bruk en tusenlapp eller to på en rådgivende advokat med kontrakt, eiendomsrett og landbruk som spesialfelt.
Det er verdt det.