Anonyms bilde
Gjest
Årsverk

Hvordan er årsverkene som myndighetene og faglagene snakker om på hvert gårdsbruk beregnet?

Ser at hvert årsverk i gjennomsnitt gir en inntekt på ca. 166 000 kroner. Men Slik jeg forstår det er det få heltidsbønder som legger ned bare ett årsverk på gården.

Idefox_1s bilde
Idefox_1
Logget av
Innmeldt: 23.09.2008
Re: Årsverk

Er ikke i tvil om 1.5-2 årsverk stemmer på 15-20 kyr ut fra måten årsverk ble regnet på, men det høres helt urealistisk høyt ut å bruke over 2700 timer i året på den produksjonen. Ja jeg er klar over at slått og alt slikt kommer i tillegg, men allikevel. En bruker normalt 4-5 timer på det normale stellet\; 5x365= 1825t. At en bruker 1000 timer på annet høres mye ut, og hvertfall 2000 timer.

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Årsverk

Hvordan er årsverkene som myndighetene og faglagene snakker om på hvert gårdsbruk beregnet?

Ser at hvert årsverk i gjennomsnitt gir en inntekt på ca. 166 000 kroner. Men Slik jeg forstår det er det få heltidsbønder som legger ned bare ett årsverk på gården.

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: Årsverk

Et årsverk i landbruket blir berekna ut ifrå kor stor produkjsjon du har.Det er vel først og fremst dei minste bruka, med trang for større invisteringar som legg ned.Disse er som regel ikkje heiltidsbønder,men må gå i jobb ved sida for å få ei inntekt. Kan derfor forstå at ein del gir opp.......

Magne_1s bilde
Magne_1
Logget av
Innmeldt: 23.09.2008
Re: Årsverk

Er ikke et årsverk det antall timer 1 industriarneider jobber i løpet av et år?
Tror det er 1.800 timer.

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: Årsverk

Godt spørsmål. For i avtalesamenhegn har årsverktallet ikke vært beregnet i forhold til produksjon på mange år. Eter at refusjon for avløsning ble lagt over til dyretall i stedet for ut fra årsverk er det ikke offisielle tall på årsverk på bruket. Men ett årsverk i landbruket er satt til 1875t og ellers 1750t. Men ett midels melkebruk med 15-20 kyr er vel mellom 1,5-2 årsverk, altså mellom 2700-3700 timer i året...

Magne_1s bilde
Magne_1
Logget av
Innmeldt: 23.09.2008
Re: Årsverk

Men det som er så urettferdig, er jo at de som har f.eks 16 kuer (referansebruk)
tjener 15-20.000 mer enn dem som har dobbelt så mange kuer.
Kan jo bare referere til en tråd her hvor en med 2-300 m3 gjødsel vurderte å kjøpe gjødselvogn til 50.000.
Personlig mener jeg at \&quot\;hobbybønder skulle få redusert deres tilskuddsatser med 50% slik at de som virkelig vil, og som lever av gården kunne få litt økte overføringer, for det trenger de.

Runes bilde
Rune
Logget av
Innmeldt: 23.09.2008
Re: Årsverk

Tror nok de fleste bruker det beregnede timetall.
1825 timer rent fjøsstell i året høres fornuftig ut.
La oss ta vintersesongen. Det foregår hele tiden vedlikehold, utbedringer og forandringer på bygningsmasse. Traktorer og redskap skal vedlikeholdes og rustes opp til sesongen.
Papirarbeid\; miljøplan, gjødslingsplan, sprøyteplan og regnskap skal gjøres ferdig.
Deretter kommer våronna, vedlikehold av gjerder, beiteslipp, tilsyn på beite, slåttonna x3 (her i nord) og høstonna.
Jeg ser selv slik jeg driver, jeg er normalt i arbeid fra klokka 07:00 til 19:30, bortsett fra søndag der det kun er fjøsstell. Det er alltid noe å gjøre, alt fra service på traktor, skifte av ei takrenne som er ødelagt til lange dager i slåtta. Selvfølgelig er det dager der en er litt lat, men de er ikke mange og ofte gjør en noe papirarbeid eller liknende på disse dagene.
I tillegg har jeg en mor og far som gjør mye synlig og usynlig arbeid, dette må også telles med. Skulle jeg gjort alt alene har jeg ikke greid det uten at gården forfaller.
Husk at bøndene må ta med alt de setter bort til entrepenører i timetallet, det er alt arbeid i forbindelse til gårdsdriften som teller.

km_1s bilde
km_1
Logget av
Innmeldt: 23.09.2008
Re: Årsverk

Trur ca 100 sau blir rekna som et årsverk,og 12 kyr med påsett et årsverk.Men om du bruke 1800 eller 2500 timar på denne produksjonen vil vera avhengig om du slår mellom plommetrer i hardanger eller bur på jæren. Har sjøl 44 kyr pluss påsett og sau utanom.Det betyr jo at eg skulle ha jobba 9000 timar i året. Men mekaniseringsgraden sjå meg er jo høgare enn sjå ein med 11 kyr.Trur nok det ligg på ca 4000 timar i året. Det blir rekna ca 1800 timar i året på et nytt konsesjonshus til gris.Det er jo mange årsverk, men det blir på ein måte kompensert for at du må enten mekanisere vekk arbeid,eller leige ein del.Det med årsverk i landbruket blir nesten aldrig brukt. Men blir brukt i forhold til jordbruksoppgjer bl.a. Det er ein veldig teoretisk måte å prøva å visa ka bøndene tjener,men det er ikkje lett for det varierer veldig fra bruk til bruk.