Du er her

Pilotbondes bilde
Pilotbonde
Logget av
Innmeldt: 20.09.2019
«Dele unna»

Man har fått tilbud om å kjøpe et nedlagt gårdsbruk med en bygningsmasse som er tilnærmet ubeboelig til tross for at stedet har vært bebodd inntil for et år siden. Jorda er i dag leid bort og det følger med relativt mye skog. 

Denne gården grenser inntil en betydelig større skogeiendom som man allerede eier, hvor bo- og driveplikten anses oppfylt. Derfor er det interessant å kjøpe denne gården for å slå sammen skogeiendommene, mens selve «gården» og jordveien er mindre interessant, spesielt med tanke på boplikten. 

Kan noen dele sine erfaringer når det kommer til å kjøpe lignende eiendommer for så å dele unna skog? Hvilke praksiser eksisterer rundt omkring når det kommer til fullbyrdelse av boplikt?