Du er her

Anonyms bilde
Gjest
Full utnyttelse av småbruk

Hei!
Som nevnt tidligere har jeg ett småbruk på ca 95 mål.
20 mål dyrket mark og ca 65 mål skog.

Jeg har en veldig stor interesse for dette bruket, å jobber så mye jeg kan her med både gress, skog og vedlikehold.
Noen her som kanskje har noen tips til hva jeg kan gjøre for å drive denne gården på best mulig måte? Da mener jeg å sikre mest mulig økonomisk gevinst. Kan jeg f.eks få noe statlig tilskudd for kjøp av utstyr og andre driftsutgifter? Kan legge til at jeg er registrert selvstendig næringsdrivende.

Takker for alle svar.
Med vennlig hilsen
Thomas

Anonyms bilde
thomas_1
Gjest
Full utnyttelse av småbruk

Hei!
Som nevnt tidligere har jeg ett småbruk på ca 95 mål.
20 mål dyrket mark og ca 65 mål skog.

Jeg har en veldig stor interesse for dette bruket, å jobber så mye jeg kan her med både gress, skog og vedlikehold.
Noen her som kanskje har noen tips til hva jeg kan gjøre for å drive denne gården på best mulig måte? Da mener jeg å sikre mest mulig økonomisk gevinst. Kan jeg f.eks få noe statlig tilskudd for kjøp av utstyr og andre driftsutgifter? Kan legge til at jeg er registrert selvstendig næringsdrivende.

Takker for alle svar.
Med vennlig hilsen
Thomas

Anonyms bilde
je_1
Gjest
Re: Full utnyttelse av småbruk

Best mulig økonomi: Skaff deg ein godt betalt jobb, kjøp veden av andre produsentar, leig vekk jorda!
Men eg antar at også du syns dette blir litt kjedeleg, så då kan du feks drive med litt potet for direktesalg eller sau. Trur nok ikkje at det er så mykje tilskudd å henta til investeringar for eit småbruk av denne størrelsen, så du må nok uansett subsidiere det med arbeid utanom.

Larss bilde
Lars
Logget av
Innmeldt: 27.09.2008
Re: Full utnyttelse av småbruk

-Du kan lage høy for salg (normal pris her over er 3 kr, +mva pr kg)
-Lage kornband/fuglenek
-begynne med juletreproduksjon
-Bringebærproduksjon
-Jordbær
-osv

om du lurer på om det er å få tilskudd, så kan du kontakte landbrukskontoret å spørre, hva slags produksjoner Innovasjon Norge prioriterer i ditt distrikt

Anonyms bilde
thomas_1
Gjest
Re: Full utnyttelse av småbruk

Takk Lars! Skal peise meg ned på landbrukskontoret iløpet av uka!

Anonyms bilde
Mike_Sierra_1
Gjest
Re: Full utnyttelse av småbruk

Uten å vite hvor i landet du holder til så er det vanskelig å være spesifik på hvilken produksjon som kan være aktuelt. Klima og jordsmonn bestemmer mye om hvilke planter du kan dyrke.

I tillegg så er jo du selv avgjørende, hva er din kompetanse, hva liker du å holde på med, hvordan trives du med rutinearbeid, er du skippertaks menneske, teknisk annlagt osv.

Beliggenhet er også en del av vurderingen, feks gårdsbutikk krever et visst kundegunnlag, Bekker og vann kan gi muligheter osv.

Ut fra dette må du prøve å finne din nisje. Hvis småbruket skal bli hele grunnlag for din inntekt så må du vidreforedle de produktene du produserer, og du må nok se litt utenfor den vanlige boksen.

Et par eksempler:
*Tømmer, blir til skur, som brukes til feks laft. Du kan hugge eget virke, skjære det på egen sag og lage laftekasser til hytter.
*Frukt og bær kan vidreforedles til saft og vin og sprit.
*Økologisk husdyrhold, med egen vidreforedling av kjøtt.
*Gårsturisme, utleie av hytte, overnatting, jakt og fiske.
*Inn på tunet.

Ved å vidreforedle dine egne råvarer øker du inntjeningen.
Dette stiller jo også større krav til din kompetanse, men du har uansett et for lite bruk til at det lønner seg på annet vis.