Du er her

Simbars bilde
Simbar
Logget av
Innmeldt: 18.02.2021
Pløge å så ny dyrkamark i myr område

Hei lurer på om nokon har tips til meg.

Skal til med ei dyrkamark som ligg i litt myr område. 

Denne skal såast oppatt. 

Kva er beste fremgangsmåte?

Beitepusse-rundorp-pløge-vende-så?

 

i tilfelle kva markslag vil dykk anbefale å så i eit sånt område?

 

Helsing nok så færsk å uviten men lærevillig bonde!

Henkes bilde
Henke
Logget av
Innmeldt: 13.01.2016
Pløye?

I ei myr er det gjerne mer enn nok fukt for å få igang spiring uten å pløye.
Jeg tenker dette kommer an på hva du har av redskap å hjelpe deg med.

Kan brakking med glyfosat etterfulgt av skålharving være et alternativ?
Da vil du ta opp kampen kjemisk mot rotugras og med skålharva blandet det sammen såpass at frøene får god jordkontakt.

Å pløye myr er vanskelig og kan føre til at du mangler den bæringa du egentlig er avhengig av for å komme fram.

Husk å tromle etter såing. Hvis du pløyer, kan du og vurdere å tromle før såing.

Simbars bilde
Simbar
Logget av
Innmeldt: 18.02.2021
Hei! takk for tips. 

Hei! takk for tips. 

Marka var såd og klr på 80 talet. og har vert i produksjon frem til 2012, etter dette har det ikke vert gjødsla eller skått... Har kommet opp endel står/myrgras nå, så er veldig usikker på kva som er best for og få den tilbake til normal

OPHs bilde
OPH
Logget av
Innmeldt: 17.02.2021
Da er det best å pløye

Da er det best å pløye, pløy da i den tørreste   årstiden, la den ligge noen dager før det såes, ikke for lenge, da kan det bli spireproblemer, ellers tyder det på lav pH 

OPHs bilde
OPH
Logget av
Innmeldt: 17.02.2021
Fordelen med å pløye er

Fordelen med å pløye er derneringsefekten dette vil gi, har ca 200 da med myr på fjellgrunn, det er bare unntaksvis at en ikke pløyer.

Husk å skjekke PH, på myr bør den ligge mellom 5,5 og 5,8 før høg PH vil skape problemer